Könyvelés

Könyvelés, könyvvezetés, tételes analitikus és főkönyvi adatrögzítés, bérköltségek könyvelése, fökönyvi zárás havonta.

 • könyvvezetés a 2000. évi C. a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően;
 • számviteli politika át/kialakítása a vállalkozás adottságainak és a vezetői igényeknek megfelelően;
 • számlarend kialakítása a vállalkozás adottságainak és a vezetői igényeknek megfelelően;
 • tételes analitikus és főkönyvi adatrögzítés a megfelelő részletezettséggel és bontásban (bevételi és kiadási számlák, banki forgalmak, pénztári forgalmak);
 • költségvetési és önkormányzati adók, járulékok megállapítása és elszámolása;
 • bérköltségek könyvelése összesített adatokkal;
 • beruházások, értékcsökkenési leírások, nyitó és záró tételek, időbeli elhatárolások, éven belüli elhatárolások, készletváltozások megállapítása és elszámolása havi rendszerességgel;
 • egyéb eddig fel nem sorolt könyvelési tételek (pl. kompenzációs elszámolás, storno összevezetések stb.) megállapítása és elszámolása havi rendszerességgel;
 • főkönyvi zárás havonta;
 • tételes vevői és szállítói folyószámla, egyeztetések partnerekkel, egyenlegközlő levelek, fizetési felszólítások, késedelmi kamat elszámolások ügyintézése;
 • jelentések készítése havi rendszerességgel;
 • gazdasági elemző, gazdasági döntéseket támogató kimutatások összeállítása, elkészítése igény szerinti rendszerességgel;
 • képviselet a hatóságok előtt eseti vagy állandó meghatalmazás alapján.

magyarFót Audit Könyvvizsgáló Kft.

2151 Fót, Bokor u. 19.

30/941-6748